A
A
A

Природни ресурси

Природни ресурси су сва земљишта, шуме, извори енергије и минералa који постоје у природи на месту које људи могу користити. Циљ који се односи на природне ресурсе је унапређење управљања и избегавање прекомерне експлоатације природних ресурса, препознавајући вредности услуга екосистема.