A
A
A

Друштвено економски развој

Циљ социо-економског развоја је промоција просперитетне, иновативне, конкурентне и еко-ефикасне економије, која обезбеђује висок животни стандард и пуну и квалитетну запосленост у оквиру Европе. Бруто домаћи производ (БДП) је најпознатија мера макроекономске активности, а неки га сматрају и главним индикатором друштвеног напретка. БДП је уско повезан са низом питања која су битна за економски развој, као што су запошљавање или инвестиције у истраживање и развој. Међутим, одрживи економски раст, ако није уклопљен са побољшањем еколошке ефикасности, може оштетити природно окружење и угрозити екосистеме, чиме се дугорочно утиче на благостање. Одрживи развој се ослања на обезбеђивање економског просперитета, уз минимизирање притисака на животну средину и избегавање прекомерне експлоатације ресурса. Циљ социо-економског развоја је промоција просперитетне, иновативне, конкурентне и еко-ефикасне економије, која обезбеђује висок животни стандард и пуну и квалитетну запосленост у оквиру Европе. Бруто домаћи производ (БДП) је најпознатија мера макроекономске активности, а неки га сматрају и главним индикатором друштвеног напретка. БДП је уско повезан са низом питања која су битна за економски развој, као што су запошљавање или инвестиције у истраживање и развој. Међутим, одрживи економски раст, ако није уклопљен са побољшањем еколошке ефикасности, може оштетити природно окружење и угрозити екосистеме, чиме се дугорочно утиче на благостање. Одрживи развој се ослања на обезбеђивање економског просперитета, уз минимизирање притисака на животну средину и избегавање прекомерне експлоатације ресурса.