A
A
A

Одржива потрошња и производња

Одржива производња и потрошња је везана за "коришћење услуга и производа, сходно основним потребама, које доносе бољи квалитет живота уз минимизирање коришћења природних ресурса и токсичних материја, као и емисије отпада и загађивача кроз друштвени циклус производње и услуга, како не би биле угрожене потребе будућих генерација".