A
A
A

О ИНДИКАТОРИМА

Индикатор је сумарна мера која се односи на кључне одлике једне појаве проистекле из серије посматраних чињеница. Индикатор се може користити да прикаже релативни однос или да покаже позитивну или негативну промену посматраних појава.