A
A
A

Глобално партнерство

Развојно глобално партнерство рефлектује заједничке одговорности за развијене земље и земље у развоју фокусирајући се на сиромаштво, образовање, пол, смртност одојчади, здравље жена, болести сиромаштва и окружење. Језгро концепта глобалног партнерства је важност колективне акције и идеје да се сви налазе у истој ситуацији.