A
A
A

Јавно здравље

Јавно здравље представља значајну област здравства која осликава спремност државе и друштва да обезбеди добробит за све грађане кроз унапређење здравља и очување животне средине – фактора који директно утичу на здравље грађана.