A
A
A

Демографске промене

Концепт "демографске промене" описује промену старосе структурe становништва у складу са променама животних услова. Сходно томе, промене у саставу старосне структуре друштва су резултат развитка друштва.