A
A
A

Demografske promene

Koncept "demografske promene" opisuje promenu starose strukture stanovništva u skladu sa promenama životnih uslova. Shodno tome, promene u sastavu starosne strukture društva su rezultat razvitka društva.