A
A
A

Одрживи транспорт

Циљ одрживог транспорта је да обезбеди да наши транспортни системи задовољавају економске, друштвене и еколошке потребе друштва, уз минимизирање њихових непожељних утицаја на привреду, друштво и животну средину. Транспорт је одиграо важну улогу током еволуције човека. У савременом друштву, то је покретач економског раста и омогућава људима да путују и размењују информације. Коначно, транспорт је главни ресурс и важан инструмент за текуће европске интеграције. Раст транспортних активности повећава притисак на природне ресурсе и друштвo. Емисије гасова стаклене баште, загађивачи ваздуха и бука из транспорта утичу на климу, животну средину и здравље људи. Поред тога, повећање потрошње енергије од стране сектора саобраћаја захтева више ресурса. Штавише, саобраћајна инфраструктура у великој мери фрагментира пејзаже и екосистеме. Повећане транспортне активности и несреће са фаталним исходима стварају друштвене трошкове и губитке времена због загушења.