A
A
A

Održivi transport

Cilj održivog transporta je da obezbedi da naši transportni sistemi zadovoljavaju ekonomske, društvene i ekološke potrebe društva, uz minimiziranje njihovih nepoželjnih uticaja na privredu, društvo i životnu sredinu. Transport je odigrao važnu ulogu tokom evolucije čoveka. U savremenom društvu, to je pokretač ekonomskog rasta i omogućava ljudima da putuju i razmenjuju informacije. Konačno, transport je glavni resurs i važan instrument za tekuće evropske integracije. Rast transportnih aktivnosti povećava pritisak na prirodne resurse i društvo. Emisije gasova staklene bašte, zagadjivači vazduha i buka iz transporta utiču na klimu, životnu sredinu i zdravlje ljudi. Pored toga, povećanje potrošnje energije od strane sektora saobraćaja zahteva više resursa. Štaviše, saobraćajna infrastruktura u velikoj meri fragmentira pejzaže i ekosisteme. Povećane transportne aktivnosti i nesreće sa fatalnim ishodima stvaraju društvene troškove i gubitke vremena zbog zagušenja.