A
A
A

Društveno ekonomski razvoj

Cilj socio-ekonomskog razvoja je promocija prosperitetne, inovativne, konkurentne i eko-efikasne ekonomije, koja obezbedjuje visok životni standard i punu i kvalitetnu zaposlenost u okviru Evrope. Bruto domaći proizvod (BDP) je najpoznatija mera makroekonomske aktivnosti, a neki ga smatraju i glavnim indikatorom društvenog napretka. BDP je usko povezan sa nizom pitanja koja su bitna za ekonomski razvoj, kao što su zapošljavanje ili investicije u istraživanje i razvoj. Medjutim, održivi ekonomski rast, ako nije uklopljen sa poboljšanjem ekološke efikasnosti, može oštetiti prirodno okruženje i ugroziti ekosisteme, čime se dugoročno utiče na blagostanje. Održivi razvoj se oslanja na obezbedjivanje ekonomskog prosperiteta, uz minimiziranje pritisaka na životnu sredinu i izbegavanje prekomerne eksploatacije resursa. Cilj socio-ekonomskog razvoja je promocija prosperitetne, inovativne, konkurentne i eko-efikasne ekonomije, koja obezbedjuje visok životni standard i punu i kvalitetnu zaposlenost u okviru Evrope. Bruto domaći proizvod (BDP) je najpoznatija mera makroekonomske aktivnosti, a neki ga smatraju i glavnim indikatorom društvenog napretka. BDP je usko povezan sa nizom pitanja koja su bitna za ekonomski razvoj, kao što su zapošljavanje ili investicije u istraživanje i razvoj. Medjutim, održivi ekonomski rast, ako nije uklopljen sa poboljšanjem ekološke efikasnosti, može oštetiti prirodno okruženje i ugroziti ekosisteme, čime se dugoročno utiče na blagostanje. Održivi razvoj se oslanja na obezbedjivanje ekonomskog prosperiteta, uz minimiziranje pritisaka na životnu sredinu i izbegavanje prekomerne eksploatacije resursa.