A
A
A

Održiva potrošnja i proizvodnja

Održiva proizvodnja i potrošnja je vezana za "korišćenje usluga i proizvoda, shodno osnovnim potrebama, koje donose bolji kvalitet života uz minimiziranje korišćenja prirodnih resursa i toksičnih materija, kao i emisije otpada i zagadjivača kroz društveni ciklus proizvodnje i usluga, kako ne bi bile ugrožene potrebe budućih generacija".