A
A
A

Prirodni resursi

Prirodni resursi su sva zemljišta, šume, izvori energije i minerala koji postoje u prirodi na mestu koje ljudi mogu koristiti. Cilj koji se odnosi na prirodne resurse je unapredjenje upravljanja i izbegavanje prekomerne eksploatacije prirodnih resursa, prepoznavajući vrednosti usluga ekosistema.