A
A
A

Socijalno uključivanje

Na nivou Evropske unije postavljen je eksplicitan cilj da se do 2020. godine najmanje 20 miliona pojedinaca izbavi iz rizika od siromaštva ili socijalne isključenosti kao i poveća zaposlenost stanovništva Evropske unije (EU). Do 2009. godine, broj ljudi u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti je bio u stalnom padu u EU. Medjutim, trend je preokrenut nakon početka ekonomske krize 2008. Ekonomska kriza je uticala na mnoge druge pokazatelje iz oblasti socijalne inkluzije. Trendovi su se pogoršali u kratkom roku, posebno posle 2009. godine, sa sve većim brojem ljudi pogodjenih jednim ili većim brojem različitih dimenzija siromaštva, odnosno monetarnim siromaštvom, izrazitom materijalnom uskraćenošću, veoma niskim intenzitetom rada i/ili dugoročnom nezaposlenošću. Kako bi se osigurali održivi ishodi i omogućilo puno uživanje prava potrebno je višedimenziono suzbijanje siromaštva, jednakost izmedju mogućnosti i ishoda, koristi i troškova, socijalne uključenosti i nediskriminacije. Socijalna politika može da utiče na duboke transformacije preko ekonomskih, ekoloških i društvenih domena podržavanjem ekonomske produktivnosti, povećanjem ljudskog kapitala i smanjenjem nejednakosti u održivom i inkluzivnom pravcu.