A
A
A

ИНДИКАТОРИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ЕУ - ОБЛАСТИ

pie_chart_full.png
Друштвено економски развој
Промоција просперитетне, иновативне, конкурентне и еко-ефикасне економије, која обезбеђује висок жив…
booklet_full.png
Одржива потрошња и производња
Коришћење производа и услуга које доприносе квалитету живота, а не угрожавају потребе будућих генера…
cube_full.png
Сoцијално укључивање
Подизање људи из сиромаштва и социјалне искључености, као и повећање запослености становништва
people_full.png
Демографске промене
Промена старосне структуре становништва у складу са променама животних услова
cros_full.png
Јавно здравље
Значајна област здравства која осликава спремност државе и друштва да обезбеди добробит за све грађа…
globe_full.png
Промена климе и енергија
Промена климе и енергија
road_full.png
Одрживи транспорт
Осигурање да наши транспортни системи задовољавају економске, друштвене и еколошке потребе друштва, …
atom_full.png
Природни ресурси
Сва земљишта, шуме, извори енергије и минералa који постоје у природи на месту које људи могу корист…
hands_full.png
Глобално партнерство
Глобално партнерство је фокусирано на сиромаштво, образовање, пол, смртност одојчади, здравље жена, …
institute_full.png
Добро управљање
Добро управљање

SDI

О ИНДИКАТОРИМА

Индикатор је сумарна мера која се односи на кључне одлике једне појаве проистекле из серије посматраних чињеница. Индикатор се може користити да прикаже релативни однос или да покаже позитивну или негативну промену посматраних појава.

Опширније

Вести и догађаји

Vest.jpg Завршна конференција

Завршна конференција пројекта Јачање статистичког система Србије побољшањем методологија и стандарда кроз примену добре праксе одржаће се 05.12.2017. у Београду у хотелу Метропол са почетком у 10 часо…

Опширније

Главни индикатори

Контактирајте нас

Ваш захтев је примљен!
Није могуће послати захтев. Молимо вас, покушајте поново.