A
A
A

Završna konferencija

Vest.jpg

Završna konferencija projekta Jačanje statističkog sistema Srbije poboljšanjem metodologija i standarda kroz primenu dobre prakse održaće se 05.12.2017. u Beogradu u hotelu Metropol sa početkom u 10 časova. Tom prilikom predstaviće se novi portal Republičkog zavoda za statistiku i veb portala za Indikatore održivog razvoja. Projekat je podržan od strane Evropske unije i finansiran iz sredstava pred-pristupnih fondova.